İç Mimarlık Nedir? İç Mimar Ne Yapar? Nasıl Olunur?

Sürekli gelişen ve değişen dünya düzeni içerisinde bulunduğumuz şu zamanlarda mekanların plansal ve dış cephe özelliklerinden daha çok artık işin içerisine ergonomi ve estetik obje tanımlamaları gelmiştir. Bu ise 20. Yüzyılın başlarından itibaren iç mimarlık mesleğinin doğmasına sürekli gelişen ve değişen bir meslek kolu haline gelmesine neden olmuştur.

 

 

İç Mimarlık Nedir?

Birçoğumuz mimarlık kavramını iç ve dış şeklinde tanımlayarak yanlış olgulamalardan bahsederiz. Bunun nedeni iç ve dış diye mimarlık terimlerini ayırmanın mesleki terimlere uygun olmayışından kaynaklanmaktadır. Kısaca iç mimarlık nedir? Sorusunun cevabını yanıtlarsak: ”Yapı ve yapı gruplarının iç mekânını dizayn, aydınlatma, kurgulama ve görsel tasarım oluşturmasını kapsayan günümüzün modern ve vazgeçilmez mesleklerinden biridir”.

Calmwater Cliff House MOC interior ground floor